Speciální služby

 
Pro naše klienty zajišťujeme tyto bezpečnostní služby: doprovod a transport osob, V.I.P. služby, přeprava, doprovod a transport cenin, zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, koncertech, kongresech, castingu, sportovních, kulturních a politických událostech, dále také na soukromých a jiných akcích dle požadavků klienta.
 
Tyto služby jsou poskytovány vždy diskrétně a s maximálním ohledem na konkrétní situaci a zájmy klienta. 

 

 

Fyzická ostraha

 

 • obchodní centra
 • administrativní centra
 • logistické celky
 • průmyslové komplexy
 • ostatní typy objektů
 
Tým zkušených bezpečnostních pracovníků zajišťuje pro naše klienty fyzickou ostrahu všech typů objektů. Tito pracovníci jsou pravidelně proškolováni pro práci v konkrétních objektech.
 
Máme rozsáhlé zkušenosti s vyhodnocováním, řešením a předcházením bezpečnostních rizik. Pro jednotlivé typy objektů jsou vypracovány konkrétní bezpečnostní procedury a pravidla, jejich dodržování v praxi je pak přísně kontrolováno.
 

 

 

Bezpečnostní poradenství

 

Poskytujeme komplexní poradenství ve všech oblastech bezpečnosti, kde máme rozsáhlé zkušenosti s vyhodnocováním, řešením a přecházením bezpečnostních rizik.
 
Předkládáme a v praxi aplikujeme konkrétní návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit, který je klíčovým krokem pro minimalizaci všech bezpečnostních rizik.
 
Veškeré návrhy k řešení bezpečnostních problémů jsou předkládány v krátkých termínech, zpracovány odborně a profesionálně podle skutečných potřeb klienta.

 

 

Další služby

 • Detektivní služby (sledování osob, informace o osobách, objektech a věcech)

 • Prověřování transakcí, obchodů a obchodních a životních partnerů

 • Vymáhání podložených pohledávek

 • Prověřování zaměstnanců

 • Výcvik a školení bezpečnostního personálu - sebeobrana, střelecká příprava, právní minimum, modelové situace apod.

 • Úklidové služby

 

Pro kolektivy, managementy firem a organizací příp. pro zájemce z řad fyzických osob nabízíme zajištění a organizaci relaxačních seminářů zaměřených na zvýšení fyzické a psychické kondice.
 
Tyto semináře probíhají formou víkendových pobytů, během kterých jsou organizovány různé sportovní a zájmové aktivity, kursy zvláštních dovedností apod..
(střelba, sebeobrana, slanovací techniky, přežítí v přírodě a další outdoor aktivity)