Управление фондом

Naším záměrem je zajištění optimálně vynaložených výdajů, které jsou přímo v souvislosti se
spotřebou energie, servis technologického aparátu, správa nezbytných oprav a dozor nad
pravidelnými revizemi veškerých systémů v budově.
K zabezpečení poskytovaných služeb (ostraha, úklid, recepce, technický chod, ekonomická
aktivita, atd.)nepřistupujeme jako k seskupení singulárních prací, ale v naší koncepci zde
mluvíme o souhrnné aktivitě, kde jsou tyto služby propojeny a spravovány tak, aby
ve výsledném účinku produkovaly vně objektu sympatické klima.
Наша цель – обеспечить оптимально понесенные расходы, которые напрямую связаны с потреблением энергии, обслуживанием технологического аппарата, управлением необходимым ремонтом и контролем за регулярным пересмотром всех систем в здании.
Мы не подходим к безопасности предоставляемых услуг (безопасность, уборка, прием, техническая деятельность, экономическая деятельность и т.д.) как к группировке уникальных работ, но в нашей концепции речь идет о комплексной деятельности, где эти услуги связаны и управляются таким образом, что в результате они производят yдобные климат за bнутри здания.

 

  • управление и техническое обслуживание зданий
  • управление рабочими столами
  • управление флотом
  • управление ключевой экономикой
  • гарантийная и пост-гарантийная услуга
  • 24/7 аварийная служба