O nás

 
Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a dlouholetá zkušenost na trhu.
 
Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Bezpečí, to nejsou jen slova 

 

Firma  Guard Team Security byla založena na základě zájmu společnosti o kvalitní výkon služeb v oblasti bezpečnosti – ochrany majetku a osob. Prvořadým úkolem firmy je spokojený klient, pro kterého minimalizujeme rizika veškeré bezpečnosti.
 
Problémy jsou řešeny okamžitě, kvalifikovaně a profesionálně.
 
Pracovníci firmy působili řadu let v oblasti bezpečnosti – ochrana, transport, doprovod osob a cenin, objektová bezpečnost, bezpečnostní procedury, jejich návrhy, tvorbu a aplikace v praxi, atp.
 
Firma převzala řadu evropských i světově uznávaných standardů a norem, které byly dále rozšířeny o zkušenosti specialistů ze státní správy či soukromých společností a přizpůsobeny českému trhu.

 

 

Lidské zdroje

 

Největším kapitálem a rozhodujícím zdrojem úspěšné realizace naší strategie a plnění závazků jsou kvalitní, odpovědní a profesionálně připravení bezpečnostní pracovníci. 
 
Velice důležitým faktorem je i naprosté respektování naší politiky a image klienta. Naši pracovníci mají mnoholeté zkušenosti ve vykonávání práce v bezpečnostní sféře.

 

 

Odborná příprava

 

Bezpečnostní pracovníci jsou průběžně proškolováni, jak v otázkách právního minima, požární ochrany, bezpečnosti práce, tak i v oboru svého pracovního zařazení. 
 
V případě vzniku mimořádné situace postupují bezpečnostní pracovníci dle pokynů a nařízení a dle interních nařízení klienta. Směrnice pro výkon služby přesně vymezují povinnosti a pravomoce bezpečnostních pracovníků vůči klientovi a veřejnosti. 
 
Upřesňují především kroky bezpečnostních pracovníků při vzniku mimořádné události. Veškeré poznatky, připomínky a události jsou následně v předem stanovených intervalech vyhodnocovány na konzultačních schůzkách s klientem. 
 
Tyto konzultační schůzky slouží k řešení situací vzniklých v daném období s vyhodnocením jejich řešení.