Orientační ceník služeb

 

 

Cena za fyzickou ochranu a ostrahu pro rok 2019

 

 

 

1. Ceny jsou smluvní dle zákona č. 526/91 Sb. O cenách a firma účtuje za jednu hodinu výkonu pracovníka ostrahy ve stejnokroji, vybaveného mírnějšími prostředky osobní ochrany, tj. tonfou, pouty a chemickým prostředkem s výhradně slzotvorným účinkem částku
 
od 130 - do 160 Kč
 
 
 
2. Za jednu hodinu výkonu pracovníka ostrahy – psovoda se psem služebního plemene.
 
od 150,- do 185,- Kč
 
 
 
Ceny jsou uvedeny včetně příplatků pro zaměstnance za práci přesčas, v noci, neděle .
Svátky státní a cirkevní , 100% priplatek.
 
Výše hodinové sazby se odvíjí od prostředí, ve kterém je služba ochrany a ostrahy majetku vykonávána a dle osob, které ji vykonávají /zaměstnanci aktivního věku, důchodového věku, brigádníci, zaměstnanci se speciálním výcvikem, studenti apod.
 
Cenu je rovněž možno dohodnout jako částku paušální /měsíční nebo roční/ a to dle rozsahu a složitosti střeženého objektu a počtu osob ostrahy.
 
Cena za poskytování osobní ochrany a za pořadatelskou službu při kulturních a sportovních akcích je dohodnuta individuálně.

 

 

 

Cena za přepravy hotovostí a cenin

 

 

Z hlediska snahy o poskytování komplexních bezpečnostních služeb pro klienta zajišťuje firma přepravu hotovostí a cenin nebo provádí ozbrojený doprovod klienta při transportu nebo vlastní přepravě těchto hodnot. Za tímto účelem má speciálně vycvičenou a vybavenou přepravní a doprovodnou četu.

 

 

1.Cena za provedení přepravy firmou

 

do hodnoty 500 000,-Kč .................................1500, -Kč

 

do hodnoty 1 000 000,- Kč .......................... 1 850, - Kč

 

do hodnoty 2 000 000,- Kč .......................... 2 450,- Kč

 

Přeprava je zajišťována jedním vozidlem.

 

 

 

2.Cena za provedení přepravy firmou

 

do hodnoty 3 000 000,-Kč........................... 3500,- Kč

 

do hodnoty 5 000 000,- Kč ..........................4 800,- Kč

 

 

 

Přeprava v této kategorii je zajišťována dvěma vozidly – jedno přepravující hotovost a druhé doprovodné.
 
Doprovod ozbrojeným pracovníkem firmy při vlastní přepravě klientem se stanoví na  950,- Kč/hod
 
Cena za vozidlo se účtuje ve výši 15,- Kč za ujetý kilometr

 

 

 

 

Cena úklidových služeb

 

Provádíme úklidové práce kanceláří, hal, provozů, RD, venkovních prostor.
Cena za úklidové práce 220,- Kč / hod

 

 

 

 

Cenu všech služeb je možno také stanovit dohodou, event. paušální částkou. 
Všechny uvedené ceny jsou bez  DPH a jsou platné pro rok 2019.